HPKM Legal Group

Potrzebowaliśmy całego spektrum materiałów – od wizytówek po teczki firmowe, a dodatkowo 3 strony internetowe i wsparcie w administracji technicznej. Nasze oczekiwania postawiliśmy bardzo wysoko, stawiając na jakość wykonania. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów i będziemy prowadzili dalszą, już owocną współpracę.

hpkm.pl