Badania społeczne i analiza rynku

Badania i analiza powinny być podstawą każdego biznesu. To niezwykle ważny fundament działalności. Pozwala on niewielkimi kosztami przewidzieć jak zachowa się klient czy rynek, poznać cechy jakie powinien mieć dany produkt czy dana strona internetowa by trafić idealnie w target. Innymi słowy minimalizuje wystąpienie ryzyka i znacząco poprawia jakość finalnego produktu. Istnieją branże, takie jak IT i reklama gdzie są one nie prawie zawsze obecne.

Badania społeczne są pewnym elementem tworzenia interface'u czyli komunikacji z użytkownikiem dla aplikacji internetowych. To na ich filarach są tworzone testy użytkowników. W przypadku produktów masowych nie powinno się ich nigdy pomijać.

Często dowiadujemy się na podstawie doświadczeń innych firm, że mogą znacząco zwiększyć konwersje na klientów przez drobne zmiany na ich stronach internetowych. Jednak do tego należy wykonać szereg badań na użytkownikach, ich zachowaniach czy problemach. Jako właściciele sklepów czy usługodawców często nie widzimy problemów które mogą dotykać nawet połowy odwiedzających. Za zaczynają się one najczęściej w formularzach, przyciskach, rejestracjach na portalu czy niedostosowaniu treści do grupy docelowej.

Analiza rynku pozwala zrozumieć konkurencję, a więc jej mocne i słabe strony. Dzięki temu możemy wprowadzić innowację której oczekują klienci albo dowiedzieć się jak wyglądamy na tle innych firm. Rynek jest niezwykle dynamicznym tworem, który zmienia się pod wpływem czynników ekonomicznych i kulturowych. Można jednak przewidzieć jego kierunek i wskazać najbliższe trendy. Tym się właśnie zajmuje analiza rynkowa, którą możemy wykonać.